Boende på Spångalund genom tiderna

(endast händelser på Spånga noteras därmed är inte alla data på personerna kompletta)

Inledning

Informationen är tagen från kyrkoböcker och bouppteckningar. I Alunda är den tidigaste husförhörslängden från 1752. För att få fram data innan denna tid måste man titta i mantalslängderna, dessa är inte lika detaljerade och information om familjemedlemmar mm saknas. Jag har därför inte tagit med speciellt mycket före 1752.

Före 1735

Innan Nils Lund tog över på Spånga var en Dan/Daniel Honterus verksam som kronobefallningsman sedan början på 1700-talet.

1735-1764

Under detta tidsintervall är Nils Lund kronobefallningsman på Spånga 4:1 i Mantalslängden EIII:18 sid 1647 (Länsstyrelsen i Uppsala län Landskontoret I) kan man se att Nils hustru hette Greta Lovisa.

1764-1775

 

Petter Anders Froman var kronobefallningsman på Spånga. Exakt när de flyttade in är lite osäkert. De finns upptagna i husförhörslängden A1:1(1752-1764) sid 179. Sonen är född 1752 i Uppsala då Petter Froman stod som häradsskrivare. Där framkommer också att han flyttade till Balingsta innan han kommer till Spånga. I Balingsta husförhörsbok AI:2 1746-1765 s 183 ser man att Petter och hans hustru tar nattvarden fram till April 1763. Man kan därför gissa att de flyttade in på Spånga 1763-1764.

År 1775 dör Petter Froman av vattusot. Hans änka och son flyttar till Uppsala (Rosendal) 1777. I Uppsala Domkyrkoförsamlings böcker kan man se att sonen Erik Gustaf Froman blev häradsbokhållare i Forkarby, Bälinge socken.

I bouppteckningen efter Petter Froman (Olands tingslags häradsrätt bouppteckningar F1 #14) kan man se att de var ganska välbeställda. Nettobehållningen i samband med dödsfallet var 5748:26 Kopparmynt

1777-1783

Kronobefallningsman Anders Hamren (född i Alunda 1728) flyttade in på Spånga 1777, han dog redan 1783 55 år gammal av vattusot (Alunda F1) (Alunda AI:2 s16, AI:3 s13).

 

1785-1828

1785 flyttade familjen Samuel Frigelius in på Spånga, det var Samuel och hans hustru Christina Margareta Svebilius (AI:4 1786-1792 s 13). De hade med sig 4 barn Petrus, Samuel, Ingrid Elisabet och Frederika Christina. De tre första var födda i Stockholm, medan Frederika Christina var född i Alunda (Klev) där Samuel arbetade som Häradsskrivare mellan 1782 och 1785 (AI:3 1779-1785) s77). När han flyttade till Spånga blev hans titel kronobefallningsman. I Spånga föddes 4 barn, Sara Elisabet, Anders Gabriel, Carolina och Gustava Carolina. Två av barnen dog i späd ålder, Anders Gabriel av brösfeber knappt 2 månader gammal och Carolina dog 1789 endast 4 dagar gammal.

I husförhörsboken AI:5a 1793-1799 ser man att Per (Petrus) är antecknad som student.

Från och med husförhörslängden AI:6a 1800-1806  sid13 står Samuel som Landskamrer.

Barnen flyttar ut: I Husförhörslängden AI:7a s 10 ser man att Dottern Frederika Christina flyttde till Harg 1812, Sonen Samuel flyttade till Stockholm 1809, sonen Ph. Cand. Per Frigelius flyttade till Stockholm 1813. 1815 flyttar också Gustava Carolina, hon flyttar till Tuna. Numera ”Magister” Per Frigelius flyttade till Gävle 1815. (AI:8a 1814-1821 s 10.)

AI:9 (1821-1827) s324. Nu bor endast Samuel, Christina Margareta och dottern Ingrid Elisabet på Spånga tillsammans med tjänstefolk.

AI:10 1828-1834 s335. Samuel Frigelius dör den 25/12 1828 av slag 80 år och 3 månader gammal. Hustrun Christina Margareta dör den 21/7 1831 av gikt i bröstet 76 år och 8 månader gammal. Ingrid Elisabet Frigelius myndigförklaras genom Kungliga Majetäts Nådig Utslag den 25/6 1830. Sonen Comm. Per Frigelius ärver Spånga men flyttar inte in utan arrenderar ut Spånga.

I bouppteckningen (Olands tingslags häradsrätt F:10 sid 16) efter Samuel Frigelius ser man att de har tillgångar på 4184:17 varav fastigheten tas upp för 1333:16 (Riksdaler Banco). I bouppteckningen kan man också läsa vad som hänt de övriga barnen. De flesta av döttrarna är gifta med kyrkoherdar eller liknande förutom Ingrid Elisabet som är ogift och hemmaboende. Sonen Samuel verkar ha avlidit och efterlämnat en dotter.

1829-1836

Husförhörslängderna: AI:10 1828-1834 s342- samt AI:11 1835-1839 s364-

Per Frigelius, comminister i Alunda och Morkarla, ärvde Spånga efter sin Far men flyttar inte in utan arrenderar ut till Jan Jansson född 20/10 1799 i Ekeby. Hustrun Anna Jansdotter f 1798 dottern Anna Stina 1828 och sonen Johan 1834. I noteringarna kan man se att Jan Jansson har kyrkoplikt på grund av en stöld 1824.

Samuel Frigelius dotter, Ingrid Elisabet Frigelius bor kvar till 1839 då hon flyttar till Uppsala tillsammans med sin piga.

Per Frigelius dör av tarmtorka 51 år gammal (Morkarla F1 Dödbok 1769-1861 s 57). I Bouppteckningen (Olands tingslags häradsrätt F:12 sid 151)  efter Per Frigelius ser man att han saknade bröstarvingar men efterlämnade en hustru, Eva Lovisa född Björkman. Nettotillgångarna uppgick till 4645 varav fastigheten Spånga till 2000 (Riksdaler Banco).

1837-1870

 

Efter Per Frigelius död säljs Spånga till två bröder: Erik Ersson född i Tuna 31/11 1790 samt Göran Ersson född i Stafby 30/11 1793. Tillsammans med bröderna flyttade även pigan Brita Ersdotter  född i maj 1805 i Ekeby. (Husförhör AI:11 1835-39 s 357-)

Bonden Erik Ersson gifte sig med Brita Ersdotter den 22/6 1841, tillsammans får de barnen Christina Carolina Erica Mathilda samt Erik Alfred. (AI:12 1839-1844 s 389, AI:13b 1845-1850 s 141.)

Den 23/2 1852 dör Erik Ersson av håll och värk i bröstet, 61 år gammal. I Bouppteckningen efter Erik Ersson (Olands tingslags häradsrätt F:16 sid 2a)  kan man se att en Erik Ersson i Fresta är utsedd som förmyndare för barnen. Det framgår också att brodern Göran Ersson äger hälften av både fast och lös egendom. Det framgår också att fastigheten Spånga 4 inköptes den 29/10 1838 och den värderades vid Erik Erssons död till 4000. De hade ytterligare tillgångar så det totala värdet var vid Eriks bortgång var 4908.32 (Riksdaler Banco)

 

(Husförhörslängderna A1:14b (1851-1855) s 141, AI:15b (1856-1860) s 142-. )

Då hela fastigheten har ett mantal på ¾ så äger nu änkan Brita Ersdotter 3/8 och Göran Ersson 3/8.

Göran Ersson avlider den 30/11 1856 av bröstplågor 63 år gammal. I bouppteckningen (Olands tingslags häradsrätt F17 s 22) kan man läsa att hans brorsbarn är arvingar då han saknar bröstarvingar. Hans andel av Spånga uppgår till 2529:-varav hans del av gården 2000:- (Riksdaler Banco)

 

Efter Görans död brukar Bonden Nils Ersson född 7/5 1826 i Tuna marken.

Vad hände med barnen? Erica Mathilda gifter sig 1963 med Eric Ersson i Nyvalla. Christina Carolina flyttar 1863 till Tuna där hon gifter sig med P.A Matsson. Eric Alfred arbetar ett tag på Spånga 1 som dräng. Erik Alfred gifer sig 30/11 1867 med Christina Vilhelmina Axelsdotter född 12/8 1843 i Ekeby och får två söner (Johan Alfred 24/12 1867 och Eric August 25/2 1869) och en dotter (Alma Christina 23/2 1871) medan de fortfarande bor i Spånga. (Husförhör AI:17 1861-1865 s 135-, AI:19 1866-1870 s 145-)

 

Änkan Britta Ersson bor kvar i Spånga fram till sin död av ålderdomssvaghet 20/4 1892, 87 år gammal.

1870-1885

 

Spånga är nu sålt till Maths Persson, Nämndeman och Bonde, som den 15/11 1863 gifte sig med Charlotta Andersdotter, vilket är andra giftet för Maths Persson. Han hade sedan tidigare två döttrar och fick tillsammans med Charlotta Andersdotter 5 barn: 4 döttrar och en son.

Mathilda flyttar till Uppsala 1880, Margareta Christina gifter sig med Sergant  Erik Örnberg den 2/7 1880. Charlotta Axelina gifter sig med Johan August Westin från Tuna den 20/11 1885.

Maths Persson dog den 10/5 1885 i lunginflammation 55 år gammal. 1885 skrivs gården över på Charlotta Andersdotter och hennes 7 barn.

I bouppteckningen efter Matts Persson upptas Spång 4 till ett värde av 8600:- Utöver det ägde Mats Skog i Nyvalla och annat tillgångarna var på över 29000 men han hade också stora skulder så nettovärdet var 5324:- (Kronor) Uppsala läns Norra domsaga FII:2 Bouppteckningar 1885-1885 s 194.

(husförhörslängder: AI:21 1871-1875 s 147-, AI:23 1876-1885 s 214-,  Fastighetsregister Uppsala läns norra domsaga CIIIa:9 1875-1932 s 145)

 

1887-1891

Charlotta Andersson och de sju barnen säljer fastigheten vidare 1887 år till Alfred Almlöf och hans hustru Clara Gustafa Lydén. De får två gossar när de bor på Spånga, Sven Isak 1887 och Gustaf Ivan 1889. Båda barnen står som odöpta i husförhörslängden  A1:25 1886-1895 s 218-.

1891-1941

 

Den 6/6 1890 flyttar familjen Lindström in; Bonden Erik Gustaf Lindström och hans hustru Anna-Stina Noaksdotter från Knutby , med följer barnen Anna Maria, Karl Erik och Augusta.  (Husförhör A1:25 1886-1895 s 212-)

Dottern Augusta Lindström gifter sig med Veterinär Nils Edvard Sjören den 10/2 1897. NE Sjören äger delar av Spånga 3 och Spånga 2, tillsammans får de 3 barn: Nils Ragnar 1897, Helga Cecilia Ingeborg 1900 och Anna Maria 1903. Augusta dör den 7/12 1910 På Akademiska Sjukhuset. (AIIa:4 Församlingsbok 1906-1915 s455-)

Karl Erik Lindström gifter sig med Augusta Vilhelmina Andersson från Tuna den 11/12 1896. De får tillsammans fem barn. Karl Erik tar över gården någon gång mellan 1886 och 1895. Augusta Vilhelmina Andersson dör endast 43 år gammal den 28/5 1915 av hjärnblödning. Karl Erik gifter om sig den 20/3 1920 med Maria Regina Karlsson f den 19/9 1883 i Ekeby. (Församlingsboken AIIa:2 1886-1895 sid 552-, Församlingsbok AIIa:6 1916-1925 s 383-, AIIa:8 (1926-35))

Vad händer med Karl Eriks och  Augusta Vilhelminas barn? Svea Vilhelmina dör den 25/7 1926 av blodförgiftning på Akademiska Sjukhuset endast 14 år gammal. Karl Valdemar flyttar till Stavby den 1/12 1922. Johan Gunnar Lindström gifter sig med Elsa Karolina Jansson den 28/11 25 och tillsammans får de dottern Elsa Gunhild. Erik Villner och Sven Helmer stannar kvar hemma på gården.

Erik Gustaf Lindström avlider den 6/5 1927 på Akademiska Sjukhuset.

Mantalslängd FIaa:124 1941 sid 188 visar att  Erik Villner och Johan Gunnar Lindström äger Spånga 4:1. Utöver dessa bor även Karl Erik Lindström med Hustrun Maria Regina och Karl Eriks son Sven Helmer Lindström här.

Utöver familjen Lindström bor Erik Gustav Verner Andersson hans hustru Verna Sofia Johansson och deras dotter Essy på gården.

Efter 1941

Släkten Lindström hade kvar Spånga 4:1 fram till slutet på 1980-talet. Därefter drevs den som fårgård fram till vi köpte gården 2012.