Historia

Spångalunds gård var före 1803 en kronofogdebostad. 1803 köptes gården av dess dåvarande fogde av staten och blev i privat ägo. Mangårdsbyggnaden byggdes i sekelskiftet 1700-1800. Gården har dock funnits under lång tid innan dess. På gården finns byggnader av äldre datum.

På gårdens marker finns flera fornlämningar

När man söker bland historiska kartor på lantmäteriet kan man hitta denna karta från 1632

Tittar man lite närmare på Spånga by kan man se #4 som har en väderkvarn. Spånga Nr 4 har funnits hela tiden och eftersom inga avstyckningar eller liknande (utöver laga skiften) gjorts har gården fortfarande samma nummer, idag är beteckningen 4:1

 

 

Karta över Spånga by från Laga skifte 1834

Karta över Spånga från laga skifte 1834

 

Nedan är en detalj av kartan från våra marker (det inringat i rött). Observera så många småskiften som slogs ihop. Bilden under är satellitbild från Hitta.se för jämförelse, man kan fortfarande ana vissa av gränserna från småskiftena innan 1834. Gårdens marker har sedan dess sett lika ut, sånär som på att väg 288 byggts tvärsöver markerna.