Sommar och vinterhagar

För tillfället har vi två vinterhagar och två sommarhagar,

Våra vinterhagar ligger närmast stallet och är upplysta i framkant vid grinden och vid vattnet.  På vintern ger vi vatten i Thermobar för att underlätta för hästarna att dricka i hagen. Vinterhage 2 är en lösdriftshage med ligghall.

Våra sommarhagar ligger även de nära stallet och har både öppna ytor och träd för att ge variation och möjlighet för hästarna att vistas där de helst vill. Sommarhage 1 innehåller ca 50% naturbete och är ganska kuperad. Sommarhage 2 har även den en lite skogsdunge med naturbete som ger skugga.

Då vi har mer mark än vad vi idag utnyttjar till hagar har vi möjlighet att justera antalet hagar och deras storlekar efter behov.